Municipality of Tuba

  Poblacion, Tuba, Benguet 2603
  (074) 447 0064   tuba_municipal@yahoo.com

Philippine Standard Time:

NASA TUBA NA ANG PAG-IBIG

Muling gaganapin ng Pag-IBIG ang on-site servicing para sa mga miyembro at interesadong aplikante na gustong makakuha ng mga benepisyo at serbiyo nito.

Gaganapin ang aktibidad sa Municipal Grounds, Poblacion, Tuba, Benguet tuwing Miyerkules ng buwan sa buong taon ng 2023.

Ang paghatid ng on-site service ng nasabing institusyon ng gobyerno ay para matulungan ang mga miyembrong nahihirapan sa pag-access ng mga kakailanganing dokyumento at proseso upang mapakinabangan ang mga serbisyo.

#publicinformationofficetuba
#piotuba